Vieši CV

 
Europass
Gyvenimo aprašymas
Asmeninė informacija
Vardas pavardė Dalia Garuckienė
Adresas (-ai) Žiedo g. 6, Pociūnėlių miestelis, Radviliškio rajono savivaldybė
Telefonai
Mob. telefonai 8 615 87971
El pašto adresas (-ai) dalia.garuckiene@gmail.com
Pilietybė Lietuvė
Gimimo data 1966.07.02
Lytis Moteris
Praktikos metu pageidaujamas darbas ar profesinės veiklos sritis Administratorė
Darbo patirtis
Datos 1997.11 – 2010.02; 1989.08–1990.03; 1986.08 – 1987.08; 1984.08–1985.02.
Profesija arba pareigos Mokyklos sekretorė; laborantė; dispečerė; vaikų darželio auklėtoja; sandėlininkė.
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės 1. Darbas su dokumentais: jų spausdinimas, kopijavimas, skanavimas, perdavimas vykdytojams; informacijos priėmimas ir teikimas telefonu, faksu, el. paštu, dokumentacijos ir mokinių duomenų bazės tvarkymas ir kt. funkcijos. 2. Chemijos mokymo priemonių priežiūra, paruošimas laboratoriniams darbams, sutvarkymas. 3. Darbų paskirstymas vairuotojams, kelionės lapų išdavimas, informacijos priėmimas ir perdavimas telefonu bei racija. 4. Vaikų priežiūra, auklėjimas, bendravimas, žaidimas su jais, pagalba, pamokėlių ir renginių pravedimas. 5. Grūdų (kombinuotų pašarų) pajamavimas, svėrimas, išdavimas ir apskaita.
Organizacijos pavadinimas 1. Radviliškio rajono Pociūnėlių pagrindinė mokykla; 2. Radviliškio rajono Pociūnėlių vaikų lopšelis/darželis; 3. Radviliškio rajono Pociūnėlių kolūkis.
Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos
Gimtoji kalba Lietuvių
Kita kalba (-os)
Įsivertinimas
Europos lygmuo*
 
Rusų
 
Anglų
 
Supratimas Kalbėjimas Rašymas
Klausymas Skaitymas
C2 Įgudęs vartotojas
C2 Įgudęs vartotojas
A2 Pradedantysis vartotojas
A2 Pradedantysis vartotojas
Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu
C1 Įgudęs vartotojas
C1 Įgudęs vartotojas
A2 Pradedantysis vartotojas
A2 Pradedantysis vartotojas
 
C2 Įgudęs vartotojas
A2 Pradedantysis vartotojas

Bendrieji Europos kalbų metmenys http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lt
Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos Mokykloje buvau pionierių būrio vadė, klasės ir mokyklos komjaunimo organizacijos sekretorė, vesdavau įvairius mokyklos renginius. Vėliau buvau mokyklos tarybos sekretorė bei ūkinės-finansinės komisijos pirmininkė, klasės tėvų komiteto pirmininkė, vedžiau bendruomenės renginius, organizuodavau klasės draugų susitikimus. Nuo 1999 m. iki dabar esu Lietuvos ūkininkių draugijos Pociūnėlių „Garduvos“ skyriaus narė, nuo 2004 m. – kasininkė.
Organizaciniai gebėjimai ir kompetencijos Turiu vadovavimo patirties. 2006–2009 m. Radviliškio rajono Pociūnėlių pagrindinėje mokykloje sėkmingai vadovavau ir vykdžiau projektą „Drąsinkime ateitį“.
Darbo kompiuteriu gebėjimai ir kompetencijos Programos: Labai geras MS Word, MS Excel, MS PowerPoin, Internet, e-mail.
Kiti gebėjimai ir kompetencijos Esu sąžininga, kruopšti, atsakinga, pareiginga, sugebanti bendrauti su žmonėmis.
Papildoma informacija Įgytos kategorijos: B Vairuotojo teisių kategorija nuo 1998 m.
Nuosavas automobilis darbui: galiu naudoti.
Priedai