Vieši CV

 
Europass
Gyvenimo aprašymas
Asmeninė informacija
Vardas pavardė Iveta Česnavičiūtė
Adresas (-ai) Sodininkų 58, Šiauliai
Telefonai
Mob. telefonai 869084130
El pašto adresas (-ai) iveta.cesnaviciute@gmail.com
Pilietybė Lietuvė
Gimimo data 1990 10 06
Lytis Moteris
Praktikos metu pageidaujamas darbas ar profesinės veiklos sritis Praktiką atliekant Šiaulių tardymo izoliatoriuje, personalo skyriuje, norėčiau susipažinti su dirbančių valstybės tarnautojų veikla, įgyti administravimo žinių, įsigilinti į įstaigos valdymo ir sprendimų priėmimo ypatumus.
Darbo patirtis
Datos 2009m. - 2010 m.
Profesija arba pareigos Administratorė
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Įmonės dokumentų ruošimas ir tvarkymas; Gaunamų ir siunčiamų raštų administravimas; Įmonėsje dirbančio personalo priežiūra bei tvarkos užtikrinimas; Kanceliarinių prekių užsakymas; Pagalba įmonės vadovui; Pagalba organizuojant įmonės šventes; Straipsnių ir reklamos projektų ruošimas, įmonės reklaminio įvaizdžio palaikymas.
Organizacijos pavadinimas Kiniečių restoranas „Pekinas“.
Datos 2011 m. – 2012m.
Profesija arba pareigos Administratorė
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Įmonės dokumentacijos ruošimas, administravimas, archyvavimas. Įmonės produktų užsakymų administravimas; Darbas su apskaitos programa; Pagalba tvarkant buhalterinę apskaitą; Aprūpinimas kanceliarinėmis ir kitomis reikalingomis prekėmis; Tvarkos užtikrinimas darbo vietoje; Asistavimas vadovui, pagalba kitiems įmonės darbuotojams.
Organizacijos pavadinimas Cancan pizza
Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos
Gimtoji kalba Lietuvių
Kita kalba (-os)
Įsivertinimas
Europos lygmuo*
 
Anglų
 
Rusų
 
Supratimas Kalbėjimas Rašymas
Klausymas Skaitymas
B2 Pažengęs vartotojas
B2 Pažengęs vartotojas
B2 Pažengęs vartotojas
B2 Pažengęs vartotojas
Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu
B2 Pažengęs vartotojas
B2 Pažengęs vartotojas
A2 Pradedantysis vartotojas
A2 Pradedantysis vartotojas
 
B2 Pažengęs vartotojas
B1 Pažengęs vartotojas

Bendrieji Europos kalbų metmenys http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lt
Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos Puikūs bendravimo gebėjimai.
Greitai ir lengvai prisitaikau naujoje bei daugiakultūrinėje aplinkoje.
Naujų idėjų generavimas ir pritaikymas.
Organizaciniai gebėjimai ir kompetencijos Gebu formuluoti, inicijuoti veiklą, ją analizuoti ir vertinti, tai išugdžiau mokymosi metu seminaruose, koordinuojant bendrus projektus paskaitų metu bei darbuodamasi ir valdydama personalą dirbant įmonėje.
Darbo kompiuteriu gebėjimai ir kompetencijos Gebu valdyti informacijos srautus, rinkti ir apdoroti duomenis microsoft office programomis. Greitai įsisavinu naujos programinės įrangos funkcijas.Šie gebėjimai išugdyti ruošiantis atsiskaitymams paskaitose, rengiant pristatymus auditorijai, rašant tiriamuosius bei kursinius darbus, taip pat dirbant administratore įmonėje.
Kiti gebėjimai ir kompetencijos Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija, stažas - 4 metai)
Papildoma informacija
Priedai