Vieši CV

 
Europass
Gyvenimo aprašymas
Asmeninė informacija
Vardas pavardė Vaida Norvaišienė
Adresas (-ai) Ganyklų g. 61, Šiauliai
Telefonai
Mob. telefonai 8 614 86048
El pašto adresas (-ai) vaida.sesplaukyte@gmail.com
Pilietybė Lietuvė
Gimimo data 1987-06-11
Lytis Moteris
Praktikos metu pageidaujamas darbas ar profesinės veiklos sritis Atlikti įmonės finansininkui priklausančius darbus.
Darbo patirtis
Datos nuo 2015-05
Profesija arba pareigos Finansininkė
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas
Organizacijos pavadinimas UAB "Ergosta"
Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos
Gimtoji kalba lietuvių
Kita kalba (-os)
Įsivertinimas
Europos lygmuo*
 
Anglų
 
Supratimas Kalbėjimas Rašymas
Klausymas Skaitymas
B1 Pažengęs vartotojas
B1 Pažengęs vartotojas
Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu
B1 Pažengęs vartotojas
B1 Pažengęs vartotojas
 
B1 Pažengęs vartotojas

Bendrieji Europos kalbų metmenys http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lt
Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos Gebu dirbti komandoje. Sugebu elgtis etiškai, socialiai atsakingai. Puikūs bendravimo gebėjimai. Puikūs komunikaciniai gebėjimai, kuriuos įgijau darbe, praktikoje.
Organizaciniai gebėjimai ir kompetencijos Gebu dirbti tiesiogiai kontaktuojant su klientais/interesantais. Komandinio darbo patirtis, raštvedybos darbo patirtis, gebėjimas planuoti darbus bei užduotims skirtą laiką. Gebu valdyti dokumentus. Sugebu dirbti gerai ir prisiimti atsakomybę už savo atlikto darbo kokybę. Gebu rengti ataskaitas ir kitus dokumentus. Gebėjimus įgijau darbe.
Darbo kompiuteriu gebėjimai ir kompetencijos Gebu naudotis programine įranga, ieškoti informacijos duomenų bazėse, naudotis internetu. Gerai moku naudotis "Microsoft office" programomis (Word, Excel ir PoverPoint), taip pat turiu pagrindus naudotis Corel programa, gebėjimai buvo išugdyti moksluose ir darbe.
Kiti gebėjimai ir kompetencijos Savarankiškumas, atsakingumas, noras dirbti ir tobulėti, siekiant geriausio darbo rezultato, gebėjimas išklausyti, įsisavinti ir pritaikyti praktikoje gaunamą informaciją, dalyvavimas visuomeninėje veikloje. Gebu prisitaikyti ir veikti naujomis situacijomis ir sąlygomis. Esu komunikabili, atsakinga ir punktuali.
Papildoma informacija
Priedai