Vieši CV

 
Europass
Gyvenimo aprašymas
Asmeninė informacija
Vardas pavardė Jūratė Šimkienė
Adresas (-ai) Rasos g. 26-1
Telefonai
Mob. telefonai 8-685-03186
El pašto adresas (-ai) juratesimke@gmail.com
Pilietybė Lietuvos Respublikos
Gimimo data 1975-12-20
Lytis Moteris
Praktikos metu pageidaujamas darbas ar profesinės veiklos sritis
Darbo patirtis
Datos 1998–2000
Profesija arba pareigos Korektorė
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Akademinės literatūros (mokslinių žurnalų, knygų, vadovėlių, laikraščių, plakatų, vizitinių, lankstinukų) maketavimas ir ruošimas spaudai, internetinio puslapio tvarkymas.
Organizacijos pavadinimas Šiaulių universitetas
Datos 2000–2015
Profesija arba pareigos Surinkėja-maketuotoja
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Akademinės literatūros (mokslinių žurnalų, knygų, vadovėlių, laikraščių, plakatų, vizitinių, lankstinukų) maketavimas ir ruošimas spaudai, internetinio puslapio tvarkymas.
Organizacijos pavadinimas VšĮ Šiaulių universiteto leidykla
Datos 2016-iki dabar
Profesija arba pareigos Maketuotoja
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Akademinės literatūros (mokslinių žurnalų, knygų, vadovėlių, laikraščių, plakatų, vizitinių, lankstinukų) maketavimas ir ruošimas spaudai, internetinio puslapio tvarkymas.
Organizacijos pavadinimas K J. Vasiliausko leidykla "LUCILIJUS"
Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos
Gimtoji kalba Lietuvių
Kita kalba (-os)
Įsivertinimas
Europos lygmuo*
 
Lietuvių
 
Rusų
 
Anglų
 
Supratimas Kalbėjimas Rašymas
Klausymas Skaitymas
C2 Įgudęs vartotojas
C2 Įgudęs vartotojas
B2 Pažengęs vartotojas
B2 Pažengęs vartotojas
A1 Pradedantysis vartotojas
A1 Pradedantysis vartotojas
Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu
C2 Įgudęs vartotojas
C2 Įgudęs vartotojas
B1 Pažengęs vartotojas
B1 Pažengęs vartotojas
A1 Pradedantysis vartotojas
A1 Pradedantysis vartotojas
 
C2 Įgudęs vartotojas
B1 Pažengęs vartotojas
A1 Pradedantysis vartotojas

Bendrieji Europos kalbų metmenys http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lt
Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos Gebu dirbti komandoje. Sugebu elgtis etiškai, socialiai atsakingai. Puikūs bendravimo gebėjimai. Puikūs komunikaciniai gebėjimai, kurios įgijau darbe.
Organizaciniai gebėjimai ir kompetencijos Raštvedybos darbo patirtis, gebėjimas planuoti darbui bei užduotims skirtą laiką. Gebu valdyti dokumentus. Sugebu dirbti gerai ir prisiimti atsakomybę už savo atlikto darbo kokybę. Gebu rengti ataskaitas ir kitus dokumentus.
Darbo kompiuteriu gebėjimai ir kompetencijos Gebu naudotis programine įranga: MS Word (puikus), MS Excel (puikus), MS PowerPoint (puikus), MS Outlook (puikus), Adobe InDesing (puikus), Corel Draw (geras), Adobe Photoshop (geras), Adobe Acrobat Proefesional (puikus), ieškoti informacijos duomenų bazėse, naudotis internetu.
Kiti gebėjimai ir kompetencijos Savarankiškumas, atsakingumas, noras dirbti ir tobulėti, siekiant geriausio darbo rezultato, gebėjimas išklausyti, įsisavinti ir pritaikyti praktikoje gaunamą informaciją, dalyvavimas visuomeninėje veikloje. Gebu prisitaikyti ir veikti naujomis situacijomis ir sąlygomis. Esu komunikabili, atsakinga, punktuali.
Papildoma informacija Vairuotojo pažymėjimas B (patirtis nuo 1997-06-26)
Priedai