Vieši CV

 
Europass
Gyvenimo aprašymas
Asmeninė informacija
Vardas pavardė Simona Tolvaišaitė
Adresas (-ai) Šiauliai, Dubijos g. 1B
Telefonai
Mob. telefonai 867517586
El pašto adresas (-ai) s.tolvaisaite@gmail.com
Pilietybė Lietuvė
Gimimo data 1993-02-03
Lytis Moteris
Praktikos metu pageidaujamas darbas ar profesinės veiklos sritis Praktikos metu pageidauju atlikti veiklas, susijusias su etiškos valstybės tarnybos užtikrinimu vietos savivaldoje, gilinti žinias apie etišką sprendimo priėmimo procesą vietos savivaldoje, etišką elgesį vietos savivaldoje užtikrinančias vidaus ir išorės struktūras, jų veiklą, vietos lygmens dokumentus, strategijas, programas šia tematika.
Darbo patirtis
Datos 2014-07-01 2014-08-20
Profesija arba pareigos Garintoja-lygintoja
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės
Organizacijos pavadinimas UAB "Zina Knitting"
Datos 2015-06-18 2015-08-12
Profesija arba pareigos Garintoja-lygintoja
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės
Organizacijos pavadinimas UAB "Verpstas Teks"
Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos
Gimtoji kalba Lietuvių
Kita kalba (-os)
Įsivertinimas
Europos lygmuo*
 
Vokiečių
 
Rusų
 
Anglų
 
Supratimas Kalbėjimas Rašymas
Klausymas Skaitymas
B2 Pažengęs vartotojas
B1 Pažengęs vartotojas
B2 Pažengęs vartotojas
B1 Pažengęs vartotojas
A2 Pradedantysis vartotojas
A2 Pradedantysis vartotojas
Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu
B1 Pažengęs vartotojas
B1 Pažengęs vartotojas
B2 Pažengęs vartotojas
B1 Pažengęs vartotojas
A1 Pradedantysis vartotojas
A1 Pradedantysis vartotojas
 
B2 Pažengęs vartotojas
B1 Pažengęs vartotojas
A2 Pradedantysis vartotojas

Bendrieji Europos kalbų metmenys http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lt
Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos Bendravimo ir bendradarbiavimo žinias ir gebėjimus gilinau dalykinės komunikacijos, socialinės psichologijos, sociologijos ir dalykinės etikos moduliuose, taip pat atlikdama socialinius tyrimus. Moku bendrauti su įvairiais žmonėmis, gebu klausytis.
Organizaciniai gebėjimai ir kompetencijos Studijų metu, atliekant grupinius darbus, teko vadovauti ir organizuoti nedidelių komandų darbą. Organizacinius ir vadovavimo žinias ir gebėjimus gilinau vadybos, organizacinės elgsenos, žmogiškųjų išteklių valdymo, marketingo, strateginio valdymo moduliuose.
Darbo kompiuteriu gebėjimai ir kompetencijos Moku gerai naudotis Microsoft Office programomis (Word, Excel, PowerPoint). Esu patyrusi Windows operacinės sistemos, Internet Explorer ir kitų naršyklių naudotoja. Turiu kompiuterinio raštingumo pažymėjimą.
Kiti gebėjimai ir kompetencijos Žinau vietos savivaldos teisinę bazę, gebu paaiškinti įstatymus, taikyti teisės aktus praktinėse situacijose, identifikuoti, analizuoti, vertinti politines, ekonomines, socialines, teisines problemas, suvokti viešojo administravimo sprendimo priėmimo procesą, formuluoti ir pagrįsti sprendimą, sudaryti projektų, programų planus, vertinti jų rezultatus ir pasekmes, rengti dokumentus, taikyti socialinių mokslų tyrimo metodus ir strategijas sprendžiant praktines veiklos srities problemas, dirbti tiesiogiai kontaktuojant su interesantais.
Papildoma informacija
Priedai